CO2-reductie en beleid    © Lorem Ipsum Dolor 2010 Betonmortel Grevelingen Stellendam en Zierikzee © Betonmortel Grevelingen 2018 Reductie van CO2 en toepassen van secundaire grondstoffen Binnen Betonmortel Grevelingen wordt voordurend gezocht naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot per m3 betonmortel te reduceren en om zoveel mogelijk secundaire grondstoffen te gebruiken in de mengsels. Met name hebben de volgende onderdelen hebben continu de aandacht. - Streven naar minimaal 2% reductie van CO2 uitstoot intern. - Streven naar minimaal 10% lagere CO2 uitstoot t.o.v. het landelijk gemiddelde - Voorkomen van onnodig hoog energieverbruik door de mengtijd van de mengers en looptijden van transportbanden naar een minimum te brengen. - Transportafstanden zo efficiËnt mogelijk inplannen. - Gebruik van zoveel mogelijk klinkerarme cement. CEM III B en CEM III A i.p.v. CEM I - Toepassen van poederkoolvliegas waar dat mogelijk is. - Toepassen van minimaal 5% betongranulaat De vermelde inspanning is erop gericht om de CO2-emissie verder te reduceren. Tegelijkertijd zijn er ook factoren die niet of slecht beÏnvloedbaar zijn, zoals het weer en de vraag naar . samenstellingen die geen positieve bijdrage hieraan leveren De werkelijke resultaten van de emissie worden per vestiging vastgelegd in het VOBN-Benchmarkinstrument en door de VOBN geverifieerd. (klik voor vergroting) ONDERDEEL VAN: