Betonbewust     Beton Bewust is een keurmerk uitgegeven door de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) waarmee betonmortelleveranciers aantonen dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het Beton Bewust keurmerk betreft vijf elementen, die zijn opgenomen in een branchemeetlat. Deze elementen zijn: 1. Betrouwbaarheid van levering Met afnemers worden duidelijke afspraken gemaakt over de aflevertijdstippen en de hoeveelheden van de te leveren betonmortel. De verschillende aspecten van levering zullen regelmatig met afnemers worden geëvalueerd en waar relevant, zal gewerkt worden aan verbeteringen. 2. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel De geleverde betonmortel wordt onder KOMO-certificaat geleverd. Werkmethodes, werkinstructies en de wijze van beproeven zijn vastgelegd. Met de klant wordt meegedacht. Informatie en advies voor de juiste keuze van betonmengsels en de verwerking daarvan wordt verstrekt. Bestellingen worden voorafgaand aan de levering bevestigd. 3. Lage CO2 Het gebruik van klinkerarme cementsoorten wordt gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid. Om gericht reductiemaatregelen te kunnen nemen wordt de gemiddelde CO2-emissie per m3-betonmortel via het VOBN-benchmarkinstrument per vestiging bepaald. De ambitie is om de komende jaren tenminste een gemiddelde reductie van 2% te realiseren. 4. Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloop Naast het gebruik van hoogovenslak en e-vliegas als secundaire grondstof, wordt de kringloop van beton verder gesloten door uitbreiding van het gebruik van betongranulaat als grindvervanger. Hergebruik, d.w.z. de inzet van secundaire grondstoffen per m3-betonmortel per vestiging, wordtbijgehouden in het VOBN-benchmarkinstrument en geverifieerd vastgelegd en gecommuniceerd. 5. Arbeidsveiligheid Met behulp van o.a. Arbocatalogus en RI&E worden veiligheidsaspecten bevorderd en geïnstrueerd aan medewerkers, met inbegrip van personeel van derden en bezoekers. Bestaande hulpmiddelen in de vorm van veiligheidsposters en nstructiefilmpjes worden actueel gehouden en waar nodig uitgebreid. © Lorem Ipsum Dolor 2010 Betonmortel Grevelingen Stellendam en Zierikzee © Betonmortel Grevelingen 2018 ONDERDEEL VAN: